субота, 8 листопада 2014 р.

Матеріали конференції

Матеріали
V ВСЕУКРАІНСЬКОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Актуальні проблеми державного управління»
(5 листопада 2014 року – м.Івано-Франківськ)

Тематичний  напрям 1. Теоретико-методологічні аспекти державного управління
Гбур Зоряна Володимирівна,
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Мороз Володимир Михайлович, Мороз Михайло Володимирович,
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ

Тематичний  напрям 2. Розвиток державного управління та державної служби: міжнародний досвід
Бисага Катерина Володимирівна,
COMPARATIVE ANALYSIS of REGULATION of THE PROBLEM of MISAPPROPRIATION of PUBLIC FUNDS by OFFICIALS IN UKRAINE AND THE UNITED KINGDOM  (Порівняльний аналіз правового регулювання проблеми привласнення державних коштів посадовими особами в Україні та Великобританії)
Болда Ольга Юріївна,
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
Семенюк Катерина Миколаївна,
 ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тематичний  напрям 3. Організаційно-правові засади державного управління  в умовах глобалізації.
Кваша Андрій Сергійович,
Публічне управління в умовах становлення глобального громадянського суспільства

Тематичний  напрям 4. Механізми державного управління регіональним економічним розвитком
Пігович Т.Б.,
ДЕРЖАВНЕ РУЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

Тематичний  напрям 5. Актуальні проблеми кадрової політики та організації публічної служби у владних інститутах
Кусік Інна Анатоліївна,
ПРОБЛЕМИ БЮРОКРАТИЗМУ В СВІТЛІ РАЦІОНАЛЬНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Тематичний  напрям 6. Проблеми та перспективи розвитку ІТ - технологій в управлінській діяльності
Яремко Світлана Анатоліївна,
ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

Подані  учасниками тези доповідей та наукові статті опубліковано  у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” Вип. 7/2014 (ISSN 2311-018X).